Arendalsuka 2016: Fast ansettelse – regel eller unntak?

OSM Aviation CEO Espen Høiby kommer til Arendalsuka 18. august.

 

Om arrangementet

Hvordan kan vi sikre at vi får kompetente og motiverte medarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og skal vi ansette fast eller basere oss på innleie av fagfolk?

 

Utfyllende beskrivelse av arrangementet

På seminaret deltar blant andre LO-leder Gerd Kristiansen, leder for Byggenæringens landsforening Jon Sandnes, avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen og Veidekkes konsernsjef Arne Giske.

Vi vil også belyse temaet bredt ved å se på internasjonale trender og andre bransjer, og Espen Høiby i OSM Aviation vil dele sine erfaringer og synspunkter om utviklingen i samtale med Terje Svabø.

 

Medvirkende

  • Arne Giske, Konsernsjef, Veidekke ASA.
  • Jon Sandnes, Adm.dir, Byggenæringens landsforening.
  • Bettina Sandvin, Avdelingsdirektør, Statens Vegvesen.
  • Ole Thorstensen, Forfatter og snekker.
  • Terje Svabø, Ordstyrer.
  • Odd-Andre Olsen, Hovedtillitsvalgt, Veidekke ASA.
  • Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør, Veidekke ASA.
  • Gerd Kristiansen, Leder, Landsorganisasjonen i Norge (LO).
  • Espen Høiby, Adm. dir, OSM Aviation.

 

 

Link til seminar