Espen Høiby (CEO) @ Solakonferansen 2016

OSM Aviation CEO Espen Høiby deltok under Solakonferansen 19.-21. September 2016.


Solakonferansen 2016: “Innleie av piloter og teknikere – framtiden for helikopterbransjen?”

Dato: 19.–21. september
Sted: Scandic Stavanger Airport, Sola


Hovedtema:

“Offshorehelikoptersektore under kostnadspress og regelverkendringer – Utgjør det nødvendigvis en risiko?”


Utfyllende beskrivelse av arrangementet:

Helikoptersektoren for offshoreoperasjoner er for tiden under et betydelig kostnadspress. I tillegg foregår det endringer innenfor regelverk og regulering som vi fullt ut ikke ser konsekvensene av. Utgjør dette nødvendigvis en risiko? Dette er tema for årets konferanse. Vi viderefører altså tema fra forrige konferanse, men i år vil vi se mer i detalj på mulige konsekvenser av de pågående endringene. Er vi på vei inn i en ny epoke for offshore helikopternæringen? Hvilke omstillinger kan være påkrevd, og kan disse endringene føre med seg sikkerhetsrelaterte utfordringer? For å belyse dette tema og å gi deltakerne en oppdatering på hva som skjer innen offshoresektoren, har vi invitert foredragsholdere fra inn og utland. Vi har selvfølgelig med de faste innslagene fra Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet, Avinor og NHO luftfart på konferansens siste dag.


Medvirkende:

https://www.solakonferansen.no/